AKTUALNOŚCI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA "BEZPIECZNY KONIN".    2011-04-18
W dniu 09 marca 2011 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia "Bezpieczny Konin".
Dokonano podsumowania w zakresie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie w 2010 roku.
KONFERENCJA PRZEDSTAWIAJĄCA WYNIKI BADAŃ NAD STANEM GOSPODARKI REGIONU KONIŃSKIEGO.    2010-04-20
07 kwietnia odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin", na której omówiono wyniki badań stanu gospodarki regionu konińskiego oraz określono rekomendacje rozwojowe tego terenu.
REWITALIZACJA, CZYLI CO ZROBIĆ PRZED ZAMKNIĘCIEM OSTATNIEJ KOPALNI ?    2010-04-20
W załaczeniu przedstawiamy do wykorzystania do celów rozwoju gospodarczego miasta Konina i powiatu konińskiego raport z badań ze stanu gospodarki regionu konińskiego. Wykorzystywanie raportu niezgodnie z przeznaczeniem, publikowanie całości lub części jest niedozwolone.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO    2009-06-02
Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" uzyskała status organizacji pożytku publicznego
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Konin" za 2008 rok    2009-04-08
Ostatnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 31 stycznia 2008 roku.